Huiswerkbegeleiding

  • Voor- en naschoolse opvang

Kinderen die in de voor- en naschoolse opvang blijven, maken samen hun huiswerk.

  • Buurthuis

Alle kinderen kunnen afhankelijk van hun leeftijd 1 of 2 dagen per week, naschools naar het buurthuis voor activiteiten. Op deze dagen is er tijd voor huiswerkbegeleiding.