ROKEN

Vanaf 1 september 2008 geldt in alle Vlaamse scholen een totaal rookverbod voor leerlingen, leraren en ouders (Decreet van 6 juni 2008)  Het algemeen rookverbod geldt 24/24 uur 7d/7d.

In de school is een algemeen rookverbod van kracht. Dit geldt zowel in de gesloten ruimtes als op de open plaatsen op het grondgebied van de school.