Omgangsvorm

1. Gedragsregels

Leerlingen leren op school respectvol met iedereen om te gaan.

Zowel in de school maar ook daarbuiten verwachten  we van onze leerlingen dat ze deze houding hanteren.

In de klas worden samen met de leerkracht afspraken gemaakt en wordt er een pestprotocol afgesloten.

Onze leerlingen worden via een geprek bewust gemaakt wat pesten is en hoe we hiermee willen omgaan.

 

1.      Milieubeleid

De school voert een groen beleid. We hebben dan ook bewust geen schoolbus.

·         Te voet of met de fiets naar school

·         Geen brik en blik

·         Een boterhamdoos

·         Een herbruikbare drinkfles of beker

·         We leren sorteren

 

2.      Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.  Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

We dragen zorg voor onze bezittingen en onze kleding en die van de anderen. Waardevolle dingen en voorwerpen die vreemd zijn aan de school laten we thuis. (juwelen, walkman, radio, videospelletjes, mesjes, ...)

We brengen onze school niet in opspraak door onfatsoenlijk gedrag buiten de school. (bus, straat)   We tonen respect voor het werk van anderen in en rondom de school.