Revalidatie op school

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd medisch verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

·         . Indien nodig wordt in samenspraak met de ouders gezocht naar een aangepast begeleidingstraject.