Infobrochure onderwijswetgeving

De info omtrent de onderwijsregelgeving wijzigt regelmatig. De belangrijkste informatie hebben we opgenomen in ons schoolreglement.

De actuele onderwijsregelgeving vindt u op www.vvkbao.be.

Ouders die dat wensen kunnen steeds een afschrift van deze regelgeving vragen aan de school.

Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

De inhoud van de infobundel kan ten alle tijden gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders.