Klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden dat onder de leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling.

                Op het eind van elk trimester komt de klassenraad samen en bespreekt de testresultaten en schoolse vorderingen van elk kind.  Dit gebeurt in multidisciplinair overleg.  Wanneer bij een kind overzitten wordt overwogen is het advies van de klassenraad bindend.