Het Buurthuis

Het buurthuis is vlakbij de school gelegen. Hier is een team van enthousiaste jongerenwerkers die elke dag na school en tijdens vakantiedagen activiteiten verzorgen voor kinderen en jongeren.

Dit gaat van spelactiviteiten tot theater, van zwemmen tot bosspel en uitstappen naar pretparken.

Eén dag per week kunnen kinderen er ook hun huiswerk maken. Daarna worden nog wat leuke activiteiten gedaan.

Op regelmatige tijdstippen zijn er overlegmomenten tussen school en buurtwerkers om huiswerkbegeleiding en activiteiten af te stemmen.