Annelies Laeveren - Anderstalige Nieuwkomers en klasondersteuning

Annelies heeft zowel de opleiding orthopedagogie als lager onderwijs voltooid.
Ze is deeltijds op school voor de begeleiding van de anderstalige nieuwkomers en de ondersteuning van de leerkrachten.