Moedergroep

Maandelijks komen ge├»nteresseerde mama's op een vrijdagochtend samen en bespreken ze een bepaalde problematiek.

De eerste samenkomst start met een ontbijt waar het jaarprogramma wordt voorgesteld. Thema's als EHBO, Opvoedvragen, bilbliotheekbezoek,  overgang van kleuter naar eerste leerjaar, .... komen aan bod.